Friday, June 14, 2024
HomeOpinioneUT nuk trajtohet barabarte me USHKM, ndersa Ali Ahmeti ka titull Doctor...

UT nuk trajtohet barabarte me USHKM, ndersa Ali Ahmeti ka titull Doctor Honoris Causa nga UT

Nga Nafie Selmani

Realizimi i marrëveshjes kolektive në mes të Universitetit”Kirili dhe Metodij” dhe Ministrisë sē Arsimit dhe Shkencës” , do te zbatohet nga muaji vijues ku në mënyrë retroaktive do tiu lëshohet edhe kompensimi i shtesës per muajin e kaluar rreth 3000 punonjësve perfshire.

Profesorët, asistentët, administratën, si dhe stafin teknik të universitetit, ku parashihet rreth 22% rritje e pages dhe ritje edhe më e madhe qe nga muaji mars, kjo sipas njoftimit të lëshuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkences.

Ne këtë menyre, perfaqesuesit “shqiptar” në pushtet nga ana e partise e cila krenohet se sot me shume se kurre ka ministra shqiptar, deshmuan se në “Universitetin e Tetovës” , te themeluar me sakrifica e me gjak, vijne vetem per tu fotografuar dhe reklamuar.

Sot doli ne shesh hipokrizia e tyre qe i lanë nën hije dy Universitetet shqiptare “Universitetin e Tetovës” dhe “Universitetin Nënë Tereza”!

HIPOKRIZIA KA EMËR, QUHET BDI!

RELATED ARTICLES

Lajmet e fundit

Recent Comments